Regulamin Promocji „Mega akcja zerowa aktywacja"

Data dodania: 19.05.2021

Regulamin Promocji „Mega akcja zerowa aktywacja"

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Organizatorem Promocji jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.

1.2 Promocja odbywa się w dniach od 13.09.2021r-26.09.2021r. godz. 23:59

1.3 Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Promocja przeprowadzana jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

2. Zasady i przebieg Promocji

2.1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji zawrą stacjonarnie umowę kupna-sprzedaży wybranej Usługi Promocyjnej, o których mowa w pkt 2.2 Regulaminu, w Studio Energia Rybnik, ul. Obwiednia Południowa 3 („Uczestnicy”).

2.2 Przez Usługi promocyjne rozumie się:

a) karnet Open,

b) karnet poranny.

2.3 W ramach Promocji Uczestnik, który:

a) zakupi karnet open w terminie 13.09.2021-26.09.2021r. do godz. 23:59 otrzymuje rabat w wysokości 100% na opłatę aktywacyjną.

2.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za zniżki otrzymane przy zakupie Usługi Promocyjnej.

2.5 Organizator ma prawo nie uwzględnić Uczestnikowi Promocji rabatu w przypadku anulowania przez Uczestnika zamówienia objętego Promocją lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.7 Promocję można łączyć z innymi promocjami Studia Energia Rybnik oferowanymi wyłącznie w ramach Promocji Świątecznej.

 

3. Reklamacje

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik , ul. Obwiednia Południowa 3.

3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Promocja Świąteczna - reklamacja” oraz zawierać:

    • imię  i nazwisko składającego reklamację,

    • dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.

3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

4. Dane osobowe Uczestników Promocji

4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Promocji lub rozpoznania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest:

    • dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do Promocji;

    • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);

    • wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Promocji

a) imię i nazwisko,

b) adres,

c) data urodzenia,

d) numer telefonu.

4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi Promocyjnej lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.

4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi Promocyjnej.

 

Firma przyjazna internautom

Wykorzystujemy pliki cookies. Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.